Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 м. Подільська

 

Історія

Шановні учні! За необхідною інформацією по предметам історія, правознавство та Громадянська освіта звертайтесь до блогу. В мітках дистанційне навчання та Клас, Ви знайдете завдання до предметів, а також увесь необхідний матеріал для їх виконання. Інформація постійно поповнюється, слідкуйте. Активно підписуйтесь на блог!!! Самборська Наталя Іванівна

 

samborskanatali.blogspot.com

 

5 клас

5-А, 5-Б  13.03.20

Дослідити за фотоілюстрацією одну історичну пам’ятку м. Подільська (на вибір)

Ознайомлення з пам’яткою «Як дослідити історичну пам’ятку»

1.  Що це за пам’ятка? До якої групи вона належить?

2.  Де вона розташована? Як вона виглядає?

3.  Коли було створено пам’ятку?  (вкажіть століття або точну дату, якщо її можна встановити)

4.  Яким  подіям  у  минулому  чи  історичним  діячам  присвячена  дана

пам’ятка? Що вона засвідчує?

5.  Хто створив дану пам’ятку?  ( ім’я архітектора,  художника,  скульптора, інженера тощо)

6.  Якщо ви  описуєте архітектурну споруду або витвір  мистецтва,  пригадайте,  які  особливості  характерні  для  архітектурних  споруд  або художніх  творів,  обраних  вами.  Пам’ятайте,  що  встановити  особливість  —  означає  знайти  те,  чим  ця  пам’ятка  відрізняється  від подібних до неї.

 

7.  Чи відображає ця пам’ятка історію та культуру  одного народу чи усіх народів, що жили поруч?

5-А клас 17.03.20

5-Б клас  20.03.20

«Історія України в пам’ятках»

Виконати тестові завдання у робочому зошиті

Рівень 1.                 Тести(2 бала)

1.Який гетьман був очільником Національно-визвольної війни 1648-1657 рр. :

А)Іван Виговський

Б)Богдан Хмельницький

В)Павло Тетеря

Г)Петро Дорошенко

2. Коли відбулося об’єднання ЗУНР та УНР :

А) 4 березня 1917

Б)  8квітня 1918

В) 22 січня  1919

Г)16 серпня 1920

3. Друга Світова війна тривала :

А)1936-1940

Б)1939-1945

В)1941-1945

4. Які події відбувалися протягом 1917-1921 рр. в історії України:

А) Українська революція

Б) Національно – визвольна війна

В) Голодомор

 

Рівень 2. Вказати правильну відповідність    (4 бала)

1.Хрещення Київської Русі

а)1489 р.

2. Утворення УПА

б) Михайло Грушевський

3. Перша згадка про козаків

в) 29 січня 1918 р.

4. Об’єднання Галицького і Волинського князівства

г) Роман Мстиславович

5.Очільник УЦР

д) 14 жовтня 1942 р.

6. Бій під Крутами

е) 988 р.

 

Рівень 3.                                                ( 3 бала )

1.     Назвіть подію, що зображена на малюнку :

2. Дайте визначення поняттю: «окупація» .

 

Рівень 4.( 3 бала )

Скласти розповідь:Причини та значення  Революції Гідності 2013-2014рр.   

 

         6 клас

6 клас

 12.03

Тема: Виникнення міста Рим

§42, С. 206-207 опрацювати

Скласти план за текстом підручника, зробити повідомлення про легенду виникнення міста Рим

 

16.03

Тема: Римська республіка в V-І ст. до н.е.: суспільний устрій та організація влади

 Підручник § 43, опрацювати

www.ancientrome.ruдодаткова інформація з історії Риму

С.213,№1-2: дати письмову відповідь на запитання,

С.212, (Перша Пунічна війна ) скласти задачки з історичної математики – високий рівень

 

17.03

Тема: Військова експансія Риму

Підручник § 44, опрацювати

www.ancientrome.ruдодаткова інформація з історії Риму

С.217, №1-3: дати письмову відповідь на питання;

Високий рівень: пояснити мету та наслідки реформи братів Гракхів

 

19.03

Тема: Диктатура Юлія Цезаря

Підручник § 46, опрацювати

www.ancientrome.ruдодаткова інформація з історії Риму

С. 227, № 1-4: дати відповідь на питання усно;

Зробити повідомлення про правління  Сулли або Цезаря (на вибір)

7 клас Історія України

7-А,7-Б класи

Історія України

16.03.2020

стор. 183. Завдання за темою «Галицько –Волинська держава»(п.1,2,3- письмово).

17.03.2020

стор. 185-186.Тестові завдання до теми «Галицько –Волинська держава»(виконати в домашніх зошитах).

30.03.2020

§21-22 питання 1,3(виконати письмово).

31.03.2020

§21-22 питання 4,5,6(виконати письмово).

 

 

 

7 клас  Всесвітня  України

 

 

7-А,7-Б класи

Всесвітня історія

 

12.03.2020

§18-19 стор. 214-217 питання 11«Раннє Відродження і гуманізм» (конспект)

19.03.2020

§19 стор. 211-213  практичне заняття :

  • Середньовічні замки та собори ;
  • візитна картка туристичної Європи.

02.04.2020

стор. 221-222 тестові завдання (в зошитах).

 

8 клас Історія України

8-Б клас 13.03

17.03

Тема: Освіта, архітектура та образотворче мистецтво

Підручник § 46, опрацювати

Додаткова інформація:

Розвиток культури та освіти у другій половині XVII ст. -

www.youtube.com › watch

- https://test.izno.com.ua

Завдання: 

Скласти таблицю «Розвиток української культури у ІІ половині ХVІІ ст.»

Підготуватись до уроку узагальнення, вирішити тестові завдання за темою: Українські землі наприкінці 50-х — у 80-ті рр. XVII ст.

 

20.03

 Тема: Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Козацька Україна наприкінці 50-х років XVII с т.- на початку XVIІI ст. »

Додаткова інформація  до теми

http://www.cossackdom.com

https://onlinetestpad.com/ua/tests/history/8class

https://dostupnaosvita.com.ua/video-lessons/istoriya-ukrayini

 Завдання: Виконати тестові завдання з теми: "Козацька Україна наприкінці 50-х років XVII - на початку XVIІІ ст."

 

8-А клас

Історія України

16.03.2020

стор. 219. Узагальнення знань до розділу «Українські землі наприкінці 50-х років XVII ст. на початку XVIII ст.(виконати письмово питання 1,2,4).

17.03.2020

стор. 220-222 Тестові завдання .

30.03.2020

§29  стор. 223-226 п.1,3 (по тексту),стор. 229 (письмово п.1.).

31.03.2020

§29 стор. 225-229 п.4-5 ,стор.229 (письмово п.6.).

 

 

8 клас Всесвітня Історія

 

8-Б клас 12.03

Тема: Практичне заняття: Обґрунтувати (або спростувати) судження про суперечливий характер реформ Петра І

Інформація про реформи Петра І

https://електронна-енциклопедія.укр/history/reformi-petra-i.html

https://www.youtube.com/watch?v=EgqEDea9z30

Біографічний нарис Петра І

https://www.youtube.com/watch?v=SnNbqEiDBDM

Завдання: Скласти таблицю «Реформи Петра І» та написати висновок про суперечливий характер реформ

8- А клас

Всесвітня історія

12.03.2020

стор. 172-173 практичне заняття:

обґрунтувати або (спростувати) судження про суперечливий характер реформ Петра I

19.03.2020

стор. 177  тестове завдання  :

«Османська імперія. Країни Східної  Європи у XVI- першої половини XVIIIст.»

02.04.2020

§22 стор. 178-191 (письмово п.1,2,3,8).

 

 

9 клас Історія України

 

12.03

Тема: Урок узагальнення. Тематичний контроль за темою «Українські землі у складі Австро-Угорщини у ІІ пол. ХІХ ст..»

 

Підручник § 19-22

http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/storya-ykrani-9-klas-pdrychnik-o-v-gsem-o-o-martinyuk

https://dostupnaosvita.com.ua/video-lessons/istoriya-ukrayini

 

 Підручник С. 201-202, №  7, 9-10: дати письмову відповідь на запитання

Завдання: Виконати тестові завдання за посиланням:

http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/storya-ykrani-9-klas-pdrychnik-o-v-gsem-o-o-martinyuk

 

17.03

Тема: Особливості соціально-економічного розвитку на початку ХХ ст.

Підручник § 23

https://dostupnaosvita.com.ua/video-lessons/istoriya-ukrayini

https://geomap.com.ua/uk-uh10/1064.html

 Завдання: С. 210, №9-10: дати письмову відповідь на питання;

Виконати практичну роботу у формі есе на тему «залежність  модернізації повсякденного життя українського населення з  трудовою еміграцією» за матеріалом посилання:

https://geomap.com.ua/uk-uh10/1064.html

 

19.03

Тема: Регіональна спеціалізація промисловості й сільського господарства. Кооперативний рух

 

Підручник § 23, 27

https://dostupnaosvita.com.ua/video-lessons/istoriya-ukrayini

 

 Завдання: С. 202-204; С.237-239, опрацювати. Скласти порівняльну таблицю «Розвиток промисловості на Наддніпрянщині та Західноукраїнських землях»

9 клас Всесвітня Історія

 

16.03

 Тема: Міжнародні кризи та збройні конфлікти на початку ХХ ст.

Підручник § 26

Додаткова інформація:

https://subject.com.ua/master/WorldHistory/lesson09.html

https://i100rik.com.ua/mizhnarodni-vidnosini-naprikintsi-xix-na-pochatku-xx-st/

https://dmykolenko.wordpress.com/2018/10/28/міжнародні-відносини-наприкінці-хіх/

 Завдання: С. 225,№ 12, 13 (за вибором)

 

 Високий рівень: №14.

9 клас Правознавство

13.03

Правознавство

Тема: Адміністративна відповідальність неповнолітніх

Підручник  § 23

Додаткова інформація:

http://www.yuzhny.gov.ua/actual/48003

https://www.youtube.com/watch?v=e5EMaU3XDng

 

Завдання: С. 166-167 № І-ІІ виконати письмово

 

20.03

Тема: Кримінальна відповідальність неповнолітніх

Підручник  § 24

Додаткова інформація:

https://www.youtube.com/watch?v=pgrI1-ZtRKM

Завдання: Виконати завдання №І-ІІІ до § 24 письмово

 

10 клас Історія України

 

12.03

Історія України

 Тема: Українські політичні партії та організації

Підручник § 26, С. 165-168

Додаткова інформація:

https://dmykolenko.wordpress.com

http://interactive.ranok.com.ua/course/serednya-ta-starsha-shkola/storya-ykrani-10-klas

 

Завдання: С. 169, № 10: дати відповідь на запитання письмово;

Високий рівень: порівняти програмні положення політичний партій та організацій. Яка політ сила найкраще захищала інтереси західноукраїнських земель.

 

16.03

Тема: Українські землі у складі Румунії

Підручник § 27

Додаткова інформація:

https://dmykolenko.wordpress.com

http://interactive.ranok.com.ua/course/serednya-ta-starsha-shkola/storya-ykrani-10-klas

відеоматеріали:

https://www.youtube.com/watch?v=3jN94EFAcK8

 

http://www.10minclass.com/video/443

 Завдання: Почати складання порівняльної таблиці «Західноукраїнські землі у міжвоєнний період»

 

19.03

Тема: Українські землі у складі Чехословаччини. Карпатська Україна

Підручник § 28

Додаткова інформація:

https://dmykolenko.wordpress.com

http://interactive.ranok.com.ua/course/serednya-ta-starsha-shkola/storya-ykrani-10-klas

відеоматеріали:

https://www.youtube.com/watch?v=3jN94EFAcK8

http://www.10minclass.com/video/443

 Завдання: Продовжити заповнення таблиці «Західноукраїнські землі у міжвоєнний період»

 Високий рівень: зробити висновок про долю західноукраїнських земель у складі іноземних держав.

 

10 клас Всесвітня Історія

 17.03

Всесвітня історія

Тема: Політика умиротворення агресора та її крах

Підручник  § 26

Додаткова інформація:

https://dmykolenko.wordpress.com

https://www.youtube.com/watch?v=4JIa5YdKoEQ

Завдання: С.131 № 1-5: усно

 

Високий рівень: С. 131 №8-9 (за вибором), письмово

10 клас  Громадянська освіта

 

13.03

Громадянська освіта

Тема: Узагальнення до розділу «Світ інформації та масмедіа »

Підручник  С. 123-124

Завдання: Вирішити тестові завдання С. 123

 

16.03

Тема: Для чого необхідна економіка? Як забезпечити сталий розвиток?

Підручник С.125-129

Додаткова інформація:

https://www.citizen.in.ua/chapter-vzayemodiya_gromadyan-ua

www.citizen.in.ua › book › rozdil-6

Завдання: Написати есе на тему «Вплив діяльності людини на довкілля»

Високий рівень: провести міні-дослідження «Проблема обмеженості ресурсів» (які світові ресурси обмежені у наш час. Результат дослідження відобразити у діаграмі.

 

20.03

Тема: Як працює ринкова економіка?Як ринковий попит та ринкова пропозиція визначають ціни на товари

Підручник С.125-132

Додаткова інформація:

https://www.citizen.in.ua/chapter-vzayemodiya_gromadyan-ua

www.citizen.in.ua › book › rozdil-6

 

Завдання: Дати визначення поняттям: попит і пропозиція, ринкова ціна, конкуренція.

 

Написати повідомлення «Принципи ринкової економіки»

11 клас Історія України

 

12.03

Історія України

Тема: Практична робота «Державне будівництво в незалежній Україні: особливості, здобутки, проблеми»

Підручник  § 22-23, С. 190-194

Додаткова інформація:

https://www.youtube.com/watch?v=9d-4FEoX8qg

https://www.youtube.com/watch?v=8pUGam33Zpw

https://znohistory.ed-era.com/m6/l31

 Завдання: С. 195, №1-2, письмово

Написати есе за темою «Можливість альтернативних шляхів державної розбудови  незалежної України»

 

16.03

Тема: Формування ринкової економіки

Підручник  § 24

Додаткова інформація:

https://mtt.in.ua/ist-ukr_1991-2010_etapy-reform-ekonomiky-1991-1998/

https://videouroki.net

Завдання: Виконати тестові завдання за посиланням:

https://videouroki.net/tests/pidghotovka-do-zno.html

 

 

11 клас Всесвітня Історія

 

13.03

Всесвітня історія

Тема: Динаміка Холодної війни. Протистояння НАТО і ОВД

Підручник  § 28

Додаткова інформація:

https://www.youtube.com/watch?v=FNWeOEIVeCo

https://www.youtube.com/watch?v=G_8i6MpGXlQ

Завдання: С. 206, №3, письмово

 

20.03

Тема: Прояви міжнародної напруженості

Підручник  § 28

Додаткова інформація:

https://www.youtube.com/watch?v=b6GR1C2MVX4

https://dmykolenko.wordpress.com

 

Завдання: Скласти хронологічну таблицю «Осередки міжнародної напруженості»