Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 м. Подільська

 

Географія

 6 клас   

 

Географія    6 клас

13.03.20

Тема: Рухи води в Океані. Течії.

Усно: Опрацювати §§ 43,44.

Письмово в зошит:

За § 43

 1. Хвилі – це…………………… Основна причина виникнення хвиль…………………
 2. Цунамі – це  ………………………. Основна причина виникнення цунамі …………………
 3. Припливи і відпливи – це ……………………….Виникають в результаті ……………………

За § 44

 1. Океанічні течії – це……….
 2. Течії бувають:………… і ……………. Навести приклади.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

- Опрацювати §43,44.

- Інтернет-ресурс: Онлайн-тести за посиланням:

16.03.20

Тема: Багатства вод Світового океану. Океан та людина.

Усно: Опрацювати §§45,46.

Письмово в зошит:

 1. Словникова робота:

Планктон – це… ….., Нектон – це… ….., Бентос– це… …..,

 1. Складання схеми   Ресурси Світового океану
 2. Заповнення таблиці

Види господарської діяльності

Наслідки

Рибальство

Виснаження рибних запасів

 

 

 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

- Опрацювати §45,46

- Інтернет-ресурс: Перегляд презентації до уроку: "Багатство вод світового океану" за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=rY4ix54I5ik

20.03.20

Тема: Води суходолу. Річка та її частини. Практична робота №6 (прордовження). Позначення на контурній карті назв океанів, морів, проток, заток, островів,  річок, озер.

Усно: Опрацювати §§ 47,48

Письмово в зошит:

 1. Словникова робота:

 Річка – це…., Водний режим річки – це… .

2.Практична робота № 7  (на ксерокопії контурної карта) Позначення на контурній карті річок за ст. 191

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

- Опрацювати §47,48

- Інтернет-ресурс: Перегляд відео до уроку: Топ 12 найбільших річок світу (за стоком) за посиланням:

 https://www.youtube.com/watch?v=TsllRZKO-uk

 

30.03.20

Тема: Озера, болота,  Практична робота №6 (закінчення). Позначення на контурній карті назв океанів, морів, проток, заток, островів,  річок, озер.

Усно: Опрацювати § 49

Письмово в зошит:

 1. Словникова робота:

 Озеро – це….. Болото – це……. .

 1. Складання таблиці «Типи озер за походження озерних улоговин»

Види озер

Утворення улоговини

Приклади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Практична робота № 7 (продовжуєте роботу на ксерокопії контурної карти попередньої роботи)

Позначення на контурній карті озер за ст. 195

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

- Опрацювати §49

- Інтернет-ресурс: Презентація «Болота. Підземні води» за посиланням: https://naurok.com.ua/prezentaciya-bolota-pidzemni-vodi-6-klas-14949.html

 

03.04.20

Тема: Штучні водойми.

Усно: Опрацювати §50

Письмово в зошит:

Прийом «словникова робота» за основними поняттями теми за параграфом підручника.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

- Опрацювати §50

- Інтернет-ресурс: Онлайн-тестування: «Озера, болота, подземные воды, ледники и вечная мерзлота» за посиланням:

https://naurok.com.ua/test/ozera-bolota-podzemnye-vody-ledniki-i-vechnaya-merzlota-41330.html

Географія    6 клас

06.04.20

Тема: Льодовики. Багаторічна мерзлота.

 1. Усно: Опрацювати § 52

2)Переглянути  відео: Льодовики та багаторічна мерзлота.

https://www.youtube.com/watch?v=cN22efTMoIU

               Переглянути  презентацію: "Льодовики. Багаторічна мерзлота"

https://www.youtube.com/watch?v=n8AceaTr2-w

 1. Письмово в зошит:
 1. Словникова робота:
 • Льодовик – це…
 • Снігова лінія– це…
 • Морени– це…
 • Айсберги – це…
 • Багаторічна мерзлота – це…

2. Дайте коротку  письмову  відповідь  на  питання:

2.1. Назвіть райони поширення льодовиків. Як ви думаєте, чому льодовики поширені на цих територіях?

2.2. Схематично розділіть льодовики на два типи.                                                                          
2.3. Напишіть причини виникнення льодовиків.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

- Опрацювати §52

- Пропоную розгадати кросворд «Гідросфера» за посиланням:
https://learningapps.org/display?v=p7dcfk8na20

У виділеному стовпчику ви прочитаєте назву однієї з наук про Гідросфери.

 

10.04.20

Тема: Підземні води.

 1. Усно: Опрацювати §53

2)Переглянути відео: Підземні води України

https://www.youtube.com/watch?v=r40zNs1a_VM

3)Переглянути презентацію: "Підземні води"

https://www.youtube.com/watch?v=1O08ETUAQ9k

 1. Письмово в зошит:
 1. Словникова робота:
 • Підземні води – це…
 • Грунтові води – це…
 • Міжпластові води – це…

2. Дайте коротку  письмову  відповідь  на  питання:

2.1. Схематично розділіть гірські породи на два типи.

2.2. Яку роботу виконують підземні води.

2.3 Як люди використовують підземні води.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

- Опрацювати §53

 

Підготовка до узагальнюючого уроку з розділу «Гідросфера»

переглянути відео:

https://www.youtube.com/watch?v=v3FciURkUEo

 

 

Контрольна робота 13.04

/uploads/editor/404/68901/geografiya/6_klas_geografiya_13_04.pdf

 

6 клас

 

17.04.20.

 

Тема: Біосфера та її складові.

Усно: Опрацювати §54

Переглянути  відео: Біосфера

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=83&v=7o1wPhCx6EA&feature=emb_logo

Презентація «Біосфера» Склад та межі біосфери. 6 клас

https://naurok.com.ua/prezentaciya-biosfera-sklad-ta-mezhi-biosferi-6-klas-21786.html

Письмово в зошит: 

1. Що таке  біосфера -….

2. Схематично встановіть складові біосфери.
3. Встановіть межі біосфери:

у Атмосфері - …..

у Гідросфері -….

у Літосфері - ….

4. Як організми взаємоповязані між собою?

5. Чому організми поширюються нерівномірно на суходолі.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ – повторити §54

 

 

24.04.20.

Тема: Ґрунти.

Усно: Опрацювати §55

Переглянути  відео: Географія. Грунти України ч.1

https://www.youtube.com/watch?v=B2gziJ0-uOI

Письмово в зошит: 

 1. Словникова робота:

Ґрунт – це…

Ґрунтовий профіль - це …

 1. Заповнення таблиці

Назва типу

ґрунту

Район формування

(кліматичний пояс)

Кліматичні

умови

Рослинний

покрив

Коротка характеристика типу

Наприклад: чорноземи

Помірний

Слабкопосушливі умови

Степи

Потужний гумусовий горизонт, висока родючість

 

 

 

 

 

 1. У зошиті дати відповіді на тести.

https://naurok.com.ua/pidsumkovo-uzagalnyuyuchiy-urok-z-geografi-v-6-klasi-z-temi-biosfera-ta-grunti-121558.html

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ – повторити §55

 

 

27.04.20.

Тема: Природні комплекси.  Географічна оболонка.

Усно: Опрацювати §56, 57.

Переглянути  відео: Закономірності географічної оболонки.

https://www.youtube.com/watch?v=A-G__BujrO0

Письмово в зошит: 

(Опрацювання §56)

 1. Природний комплекс – це…
 2. Встановіть компоненти природного комплексу:…………………………..

(Опрацювання §57)

 1. Географічна оболонка – це…
 2. З’ясуйте, у чому виявляються та чим обумовлені закономірності географічної оболонки за поданим зразком у таблиці:

Закономірність

у чому виявляються

чим обумовлена

Приклади

Цілісність

 

У єдності всіх компонентів природи.

Тісними взаємозв’язками ї взаємовпливом її компонентів.

Якщо висушити болото, то зникнуть певні вологолюбні рослини і тварини.

Кругообіг речовини і енергії.

 

 

 

 

Ритмічність

 

 

 

Широтна зональність

 

 

 

Висотна поясність

 

 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ – повторити §56, 57

6 клас

04.05.20.

Тема: Природні зони Землі, їх особливості.

Усно: Опрацювати §58

Переглянути  відео: Географічні пояси та природні зони Землі.

https://www.youtube.com/watch?v=jXr7j6FFXTA

Письмово в зошит: 

 1. Словникова робота:

Географічні пояси – це..

Природні зони – це..

 1. Заповнення таблиці

Назва природної зони

Розташування

Кліматичні

умови

Представники рослинного світу

Представники тваринного світу

зона арктичних пустель

Навколополюсний простір, острови та узбережжя Пн. Льодовитого океану

 

Мохи і лишайники

 

 

 

 

 

 

 1. У зошиті дати відповіді на тести.
 1. Для якої природної зони характерна надмірна зволоженість при високій температурі повітря?

 А Тайги (хвойних лісів)    Б Саван та рідколісся   В Вологих екваторіальних лісів

 1. У рослинності якої природної зони переважає різнотрав'я?

А Тундра    Б Степи  В Пустелі та напівпустелі

 1. У цій природній зоні за умов суворого клімату ростуть мохи та лишайники, а тварини - хижаки, життя яких повязане з океаном.

А Тайга    Б Напівпустелі та пустелі  В Арктичні(антарктичні) пустелі

 1. Яка природна зона розташована у межах субарктичного кліматичного поясу?

А Тайга  Б Тундра  В Мішані ліси 

 1. Який тип грунтів сформувався під багатою трав'янистою рослинністю?

А дерново-підзолисті    Б лісові   В чорноземи   Г червоно-жовті фералітні

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ – повторити §58

 

 

08.05.20.

Тема: Практична робота № 7. Складання опису одного з природних комплексів своєї місцевості.

Мета: продовжити формування знань про природні комплекси; дати уявлення про антропогенні комплекси; формувати вміння складати характеристику місцевого природного комплексу.

 

Оскільки дана робота припадає на час карантину, то будемо досліджувати природний комплекс - домашній квітник (клумбу).

Письмово в зошит:  Записуєте дату, тему уроку та мету, далі хід роботи і даєте відповідь на кожен пункт, номеруючи його.

Хід роботи

 1. Замалюйте досліджену екосистему (дерева, кущі, квіти, трави, встановіть їх назви та на малюнку підпишіть). Розмір малюнка – цілий розворот зошита.
 2. Характеристика екосистеми за планом:
 1. Назва природного комплексу– домашній квітник.
 2.   Місце розташування - … Наприклад, ділянка знаходиться в районі Михалівки, по вулиці Шкільна.
 3.   Встанови, яка це природна чи штучна екосистема.
 4.   Тип грунту.
 5.   Особливості мікроклімату. У яких умовах середовища мешкають організми екосистеми (наприклад, затінене чи освітлене місце, зволожена чи посушлива ділянка)?
 6.  Назви всі рослини (дерева, кущі, трави) і тварини, які існують в даній екосистемі.
 7. Використання людиною.  Чи зазнає дана ділянка впливу людини? Якщо так, то запиши, які зміни відбулися в екосистемі в результаті діяльності людини.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ – повторити §58

Завдання з 15.05 по 22.05

/uploads/editor/404/68901/geografiya/6_klas_z_15_05_po_22_05.pdf

6 клас

25.05.20.

Тема: Зміни природи під впливом господарської діяльності людини.

Усно: Опрацювати §62.

Письмово в зошит:  питання 1 і 2 на ст. 250.

6 клас

29.05.20.

Тема: Захист міні-проекту з утилізації побутових відходів. Узагальнення.

Письмово в зошит: 

 1. Виконати проєкт за  завданнями на ст. 250 підручника.
 2. Узагальнення за завданнями у групі Viber.

 

 

7-А, 7-Б класи                         

  Дата: 12 березня 2020р.

                                    Робота з підручником та  в зошиті.

Тема: Корисні копалини Євразії.

Усно: Опрацювати § 45.

Письмово в зошит:

 1. Прийом «Експрес-тест»

1. Яка гора є найвищою в Європі?

      А Монблан;Б Говерла;В Джомолунґма;Г Роман-Кош.

2. Укажіть найвищий активний вулкан Євразії:

     А Етна;Б Везувій;В Ключевська Сопка;Г Фудзіяма.

3. У межах якої давньої платформи розташована територія України?

     А Сибірської;Б Східноєвропейської;В Західноєвропейської;Г Туранської.

4. У межах якого складчастого поясу сформувалися гори Карпати?

     А Тихоокеанського;                               Б Альпійсько-Гімалайського;

     В Північноатлантичного;                      Г Уральського.

5. Укажіть озеро, рівень води якого є найнижчою відміткою суходолу в Євразії:

     А Аральське;Б Ладозьке;В Каспійське;Г Мертве

 1.  За підручником  та картами атласу установіть основні закономірності розміщення корисних копалин материка. Результати занесіть у таблицю.

Корисні копалини Євразії

Паливні

Рудні

Нерудні

 1. Нафта – Месопотамський прогин, Західносибірська платформа;
 2. Газ -………
 3. Вугілля -….
 1. Залізна руда - ……
 2. ………….
 3. ………
 1. Калійна і кухонна сіль…
 2. ……..
 3. ……

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

- Опрацювати § 45.

Географія    7-А клас

13.03.20

Тема: Загальні риси клімату Євразії.

Усно: Опрацювати §46

Письмово в зошит:

 1. Відповісти письмово на питання 3, 4 ст. 185

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

- Опрацювати §46

- Інтернет-ресурс: Перегляд відео до уроку: «Клімат Євразії» за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=r_qNqTP_W94

 

17.03.20

Тема: Кліматичні пояси і  типи клімату Євразії.

Усно: Опрацювати §47

Письмово в зошит:

 1. Охарактеризуйте кліматичні області помірного поясу та визначте їхні типии клімату за допомогою кліматичних діаграм і тематичних карт атласу.

     Назва

     кліматичної

    області

     Географічне

     положення 

   Середні

   температури

     січня

     та липня, °С

     Середня річна

    кількість опадів,

    їх режим

    Тип

    клімату

 

 

 

 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

- Опрацювати §46

- Інтернет-ресурс: Онлайн-тестування: «Кліматичні пояси і  типи клімату»

За посиланням: http://merkator.org.ua/ru/testy-po-geografii/klimaticheskiye-poyasa-i-tipy-klimata-zemli/

 

20.03.20

Тема: Практична робота № 11. Визначення типів клімату у межах помірного кліматичного поясу Євразії за допомогою кліматичних діаграм.

Усно: Опрацювати §48

Письмово в зошит:

Тема: Практична робота № 11. Визначення типів клімату у межах помірного кліматичного поясу Євразії за допомогою кліматичних діаграм.

Мета: закріпити й узагальнити знання про клімат Євразії; розвивати вміння читати кліматичні діаграми.

Використовуйте: географічний атлас та мал. 148 (Кліматичні пояси та області материка) підручника, на ст. 187.

ХІД РОБОТИ

 1. Користуючись картою кліматичних поясів та областей світу, зазначте кліматичні області, що сформувалися в межах помірного кліматичного поясу Євразії.

__________________________________________________________________________________

 1. Користуючись кліматичною картою Євразії, зазначте кліматичні показники, які вказують на те, що клімат у межах помірного поясу із просуванням із заходу на схід материка змінюється.

__________________________________________________________________________________       3. Напишіть висновок про те, чому в межах одного кліматичного поясу клімат різний.

_________________________________________________________________________________

 

—ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

- Опрацювати §48

- Інтернет-ресурс: онлайн тестування «Клімат Євразії» за посиланням:

https://naurok.com.ua/test/klimat-vrazi-44509.html

31.03.20

Тема: Води суходолу Євразії.

Усно: Опрацювати § 49,50

Письмово в зошит:

Робота з картою

1) За картами атласу визначте, до басейнів яких океанів належать річки Євразії. Результати занесіть у таблицю.

Басейни стоку річок

Тихий

Атлантичний

Індійський

Північний

Льодовитий

Внутрішній стік

 

 

 

 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

- Опрацювати §49,50

- Інтернет-ресурс: Перегляд відео до уроку: «Внутрішні води Євразії» за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=OWuQQFBlMXM

 

03.04.20

Тема: Природні зони Євразії: арктичні пустелі, тундра, лісотундра. Ліси.

Усно: Опрацювати §51,52

Письмово в зошит:

 1.  За текстом параграфа та картами атласу складіть коротку характеристику природних зон Євразії. Результати занесіть до таблиці.

Назва природної зони

Географічне

положення

Особливості

клімату

Ґрунти

Представники

рослинного світу

Представники

тваринного світу

 

 

 

 

 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

- Опрацювати §51,52

- Інтернет-ресурс: Перегляд відео до уроку: Природные зоны Евразии. География 7 класс. за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=R4Crs9iGuYU

7-А клас  

07.04.20

Тема: Лісостеп і степ Євразії. Пустелі, напівпустелі.   Вертикальна поясність.

 1. Усно: Опрацювати § 53,54

2)Переглянути  відео:

Природні зони Євразії. Частина1.

https://www.youtube.com/watch?v=bsez2ItjlJw

Природні зони Євразії. Частина2.

            https://www.youtube.com/watch?v=OWgk71zOk2I

 1. Письмово в зошит:

Назва природної зони

Географічне

положення

Особливості

клімату

Ґрунти

Представники

Рослинного світу

Представники

Тваринного світу

 

 

 

 

 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

- Опрацювати §53,54

 

 

10.04.20

Тема: Зміни природи материка людиною. Об’єкти  природної спадщини ЮНЕСКО.

 1. Усно: Опрацювати § 55
 2. Переглянути  відео: Євразія. Зміни природи материка людиною. Сучасні екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО

https://www.youtube.com/watch?v=7gqGj1NHFT8

 1. Письмово в зошит:
 1. Напишіть план характеристики впливу людини на природу Євразії.
 2. Випишіть із параграфа підручника об’єкти, які віднесені до списку Світової природної спадщини ЮНЕСКО.
 3. За бажанням, виконайте завдання підвищеного рівня: Підготуйте презентацію (проєкт) про один із об’єктів Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

- Опрацювати §55

 

7 - А      14.04.20.

 7 - Б      16.04.20.

Тема: Населення Євразії.

Усно: Опрацювати §56

Переглянути  відео: Населення і держави Євразії

https://www.youtube.com/watch?v=MXlcHiXRoq4

Письмово в зошит: 

 1. Виберіть з переліку лише ті географічні об’єкти, по яких проходить кордон між Європою і Азією: 
  А) Уральські гори  
  Б) Карпати  
  В) Кавказ  
  Г) Протоки Босфор і Дарданелли
  Д) Суецький канал  
  Ж) р. Емба  
  З) Кумо-Маницька западина 
  И) Карське море.
 2. Яка кількість жителів проживає на материку Євразія? Яка частина материка: Європа чи Азія більше заселена?
 3. Представники яких рас, населяють материк Євразію та як вони розселені на материку?
 4. Людська раса, яка на материку Євразія становить 47% населення – це:
  А) європеоїдна   
  Б) негроїдна  
  В) монголоїдна  
  Г) австралоїдна
 5. Перечисліть найчисельніші народи Євразії.
 6. Євразія Батьківщина трьох світових релігій -…..
 7. Скільки  незалежних  держав налічується  на материку Євразія, зокрема в Європі, Азії?
 8. Назвіть найбільші за площею країни? Яке місце за площею в Європі відводиться Україні?
 9. Які  на континенті, вам відомі, економічно розвинуті країни?

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ – повторити §56

 

 

7 - А  і    7 - Б    

17.04. Контрольна робота 

/uploads/editor/404/68901/geografiya/kontrolna_7_klas_1_.pdf

 

7 - А      21.04.20.

 7 - Б      23.04.20.

Тема: Тихий океан.

Усно: Опрацювати §57, 58.

Переглянути  відео: Географія. 7 кл. Урок 58

https://www.youtube.com/watch?v=yxeeJ5oU3Kc

Океани та моря: 3. Тихий океан

https://www.youtube.com/watch?v=P_qDILE39lc&feature=share&fbclid=IwAR28KoeArcsl8N2yLpdlkJWY0HzhlFcHIZnPxkPTWmcwRI-t62PGNBMRXMY

 1. Вивчення географічних обєктів (Практична робота 12, ст.222, 227) Тихого океану за мал. 177 підручника або атласом.

Письмово у зошит:

 1. Встановіть площу океану.
 2. Встановіть, хто дав назву океану.
 3. Встановіть найбільшу глибину океану.
 4. Встановити найбільші теплі і холодні течії в океані.
 5. Виділіть п’ять важливих фактів про особливості Тихого океану.
 6. Тести (питання не переписувати):
 1. Площа Тихого океану складає:

 а) 178,7 млн км2; б) 180 млн км2; в) 177,8 млн км2.

 1. Кількість материків, береги яких омиває Тихий океан:

 а) 6; б) 5.

 1. Причина, що зумовила утворення океанічних течій:

а) циркуляція атмосфери; б) тектонічна будова дна.

 1. Найглибша западина світу:

а) Перуанський жолоб; б) Маріанський жолоб.

 1. Обмілина, що утворилася в Тихому океані внаслідок життєдіяльності коралових поліпів:

 а) кораловий риф; б) коралове море.

 1. Води Тихого океану замерзають...

а) по всій акваторії; б) у високих північних і південних широтах.

 1. Укажіть материк, який не омивають води Тихого океану.

а)Австралія;   б) Євразія;   в) Африка;   г) Північна Америка.

 1. Тихоокеанське вогняне кільце — це:

а)смуга вулканів і тектонічних розломів, що оздоблює Тихий океан;

б) колоподібна Тихоокеанська літосферна плита;

в) інша назва Океанії;

г) система теплих течії в океані.

 1. Який тип водних мас відсутній у Тихому океані?

а)Екваторіальні;   б) Тропічні;   в) Помірні;   г) Арктичні.

 1. Укажіть назву теплої течії Тихого океану, що проходить поблизу Японських островів.

а)Куросіо;   б) Каліфорнійська;   в) Західних вітрів;   г) Перуанська.

 1. Прибережна територія якого материка перебуває під впливом мусонів з Тихого океану?

а) Західне узбережжя Північної Америки;   б) Західне узбережжя Південної Америки;  

в) Східне узбережжя Євразії;   г) Східне узбережжя Антарктиди.

 1. Які з названих островів Тихого океану мають материкове походження?

а) Гавайські, Курильські;                            б) Алеутські, Фіджі;

в) Нова Зеландія, Нова Ґвінея;                   г) Соломонові, Тонґа.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ – повторити § 57, 58.

 

 

7 - А  і    7 - Б    

 24.04.20.

Тема: Органічний світ Тихого океану.

Усно: Опрацювати § 58.

Письмово в зошит:

 1. Складіть таблицю «Ресурси Тихого океану».

Ресурси Тихого океану

Біологічні

Мінеральні

Енергетичні

 

 

 

 

 1. Яке значення для людства має Тихий океан (до п’яти пунктів)

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ – повторити § 58.

 

 

7 - А   28.04.20.

 7 - Б   30.04.20.

Тема: Атлантичний океан.

Усно: Опрацювати § 59.

Переглянути  відео:

Географія. 7 кл. Урок 59

https://www.youtube.com/watch?v=Q28v7UdpumY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3UMZxkp_UMGR09yelZFoPACCefxrZCyoX4iFdfrvlKPGV1JXdtdQahJdY

 Океани та моря: 2. Атлантичний океан

https://www.youtube.com/watch?v=Wh_dUNDxmHw

 1. Вивчення географічних обєктів (Практична робота 12, ст.233) Атлантичного океану за мал. 184 підручника або атласом.

Письмово в зошит: Географічне положення Атлантичного океану.

План характеристики

Особливості географічного положення

Площа, млн км²

Максимальна глибина

 

Положення щодо:

 • екватора
 • нульового меридіана
 • материків
 • інших океанів

 

Особливості берегової лінії:

 • моря
 • затоки
 • протоки
 • острови
 • теплі течії
 • холодні течії

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ – повторити § 59.

 

 

7 - А    05.05.20.

 7 - Б   07.05.20.

Тема: Індійський океан.

Усно: Опрацювати §60

Переглянути  відео: Географія. 7 кл. Урок 60

 https://www.youtube.com/watch?v=J3uMLCDxxAo

Океани та моря: 1. Індійський океан

https://www.youtube.com/watch?v=At3pvbkxmI8&feature=share&fbclid=IwAR0bFSn6Qt1xmKjSXOoRAy-C6HI3Im3T-IZ1gxuXfU9FtTBWVMy9SrAUyxg

 1. Вивчення географічних обєктів (Практична робота 12, ст.238) Індійського океану за мал. 191 підручника або атласом.

Письмово в зошит:

 1. Встановіть площу океану.
 2. Перші дослідники океану -….
 3. Встановіть найбільшу глибину океану.
 4. Встановити найбільші теплі і холодні течії в океані.
 5. Чим зумовлено екологічні проблеми в районі Перської затоки?

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ – повторити § 60.

Завдання з 15.05 по 22.05

/uploads/editor/404/68901/geografiya/7_a_i_b_klasi_z_8_05_po_22_05.pdf

7 - А    25.05.20.

7 - Б    28.05.20.

Тема: Узагальнення: Океани. Вплив людини на природу материків і океанів.

 1. Робота за завданнями у групі Viber.

7 - А і 7Б   29.05.20.

 

Тема: Урок-подорож материками та океанами.

Переглянути відео:  Видеоурок «Путешествие по материкам Земли» https://www.youtube.com/watch?v=T26YA92mxbE

Сюжет - Маріанська Западина

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=4qEHwoPtic0&feature=emb_logo

 

 

8-А, 8-Б клас

 

Географія    8-А   і    8- Б  клас

12.03.20

Тема: Природно-ресурсний потенціал.

Усно: Опрацювати § 45.

Письмово в зошит:

 1. Прийом «словникова робота».

Природно-ресурсний потенціал — це……………… ;

Природні ресурси – це……… ;

Природні умови – це……… .

 1. Дати відповідь на питання 6 на ст. 187.

 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

- Опрацювати § 45.

- Інтернет-ресурс: Ознайомитися з інформацією до теми за посиланням:

https://geografiamozil2.jimdofree.com/головна/природокористування-екологічна-ситуація-в-україні/

 

16.03.20

Тема: Екологічна ситуація.

Усно: Опрацювати § 46.

Письмово в зошит:

 1. Прийом «словникова робота».

Забруднення — це……………… ;

Екологічна ситуація – це……… ;

Гранично допустимі концентрації – це……… .

 1. Дати відповідь на питання 5 на ст. 192.

 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

- Опрацювати § 46.

- Інтернет-ресурс: Перегляд відео-презентації до уроку: «Екологічні проблеми [ України ] » за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=STTLrmA8wqo

 

19.03.20

Тема: Природно-заповідний фонд України.

Пр. роб. № 10. Позначення на контурній карті об’єктів природно-заповідного фонду України.

Усно: Опрацювати § 47.

Письмово в зошит:

 1. Прийом «словникова робота».

Природно-заповідний фонд— це……………… ;

Моніторинг – це……… ;

 1. Схематично встановіть види заповідних територій.
 2. Складіть таблицю на питання 6 на ст. 198.
 3. Пр. роб. № 10. За ст. 198.

 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

- Опрацювати § 47.

- Інтернет-ресурс: Онлайн-тестування: «Тести до уроку на тему "Природно-заповідний фонд України"» за посиланням: https://naurok.com.ua/test/prirodno-resursniy-potencial-ukra-ni-zabrudnennya-dovkillya-62358.html 

30.03.20.

 

Узагальнення з теми: «Ландшафти України» та «Природокористування».

 

Виконується в робочих зошитах, питання та відповіді не переписувати.

/uploads/editor/404/68901/sitepage_102/files/8_a_i_b_30_03_20.pdf

 

02.04.20

Тема: Кількість населення в світі та Україні. Природний та механічний рух.

Усно: Опрацювати § 48.

Письмово в зошит:

 1. Прийом «словникова робота».

Демографія — це……………… ;

Природний рух– це……… ;

Механічний рух – це……… .

2. За  інтернет ресурсом статистика в реальному часі за посиланням: https://countrymeters.info/ru

 1. Визначте чисельність населення світу станом на сьогодні.
 2. Визначте найчисленніші країни світу.
 3. Визначте кількість жителів України на 1січня  2020 р.

 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

- Опрацювати § 48.

- Інтернет-ресурс: Онлайн-тестування: «Тести до уроку на тему " Чисельність населення світу й України » за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4Dk5Atq15MdnjnrKEC5jkVKNiUEDGbeSXhud_aYnNSrDXbA/viewform

8-А і 8 Б клас

 

 06.04.20

Тема: Статево -віковий склад населення світу й України.

 1. Усно: Опрацювати § 49

2)Переглянути  відео:

·Механічний рух населення. Статево-віковий склад населення.

https://www.youtube.com/watch?v=x8RfuTG3ib8

 1. Письмово в зошит:
 1. Словникова робота: Статево-віковий склад населення, старіння населення, механічний рух.
 2. Дайте коротку  письмову  відповідь  на  питання:
  1. Поясніть причини зменшення кількості населення України.

2.2  Чим різниться між собою маятникова і сезонна міграція.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

- Опрацювати §49

 

09.04.20

Тема: Практична робота № 11 Аналіз статево-вікових пірамід України та окремих країн світу.

Перейти за посиланням:  /uploads/editor/404/68901/geografiya/8aib_9_04.pdf

 

8 - А  і    8 - Б   класи 

 

13.04.20.

Тема: Регіональні відмінності демографічних процесів. Демографічна політика.

Усно: Опрацювати §50

Письмово в зошит:

 1. Як змінювалася кількість населення України в ході історії.
 2. В якому році кількість населення України була найвищою і скільки вона становила?
 3. Що таке демографічна криза, демографічна політика?
 4. Охарактеризувати регіональні відмінності природного приросту в Україні за додатком 9 (ст.262), за 2015 р. встановити показники природного скорочення з найгіршою і дещо кращою ситуацією (по 3 області).

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ – повторити § 50.

 

 

16.04.20.

Тема: Густота населення в Україні і світі.

Усно: Опрацювати §51

Переглянути  відео: Розміщення населення. Міське і сільське населення.

https://www.youtube.com/watch?v=lFHfYUpwZhQ

Письмово в зошит:

Дайте короткі відповіді на запитання:
1)  Густота населення -…
2) Назвіть причини, що впливають на густоту населення.
3) Яка середня густота населення в Україні?
4) Назвіть країни  світу з найбільшою та найнижчою густотою населення.

5) Назвіть області України з :
- найвищою густотою населення
- найнижчою густотою населення
6). Як можна обчислити густоту населення?
Спробуйте розв’язати задачу: Обчисліть густоту населення Франції, обравши необхідні дані (округліть до цілого числа)
- Площа тис.км2  - 544.0
- Населення млн. осіб - 65.4
- Народжуваність ‰  -  12.3
- смертність ‰  - 9.2
- урбанізація % - 78

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ – повторити § 51.

 

23.04.20.

Тема: Міське населення. Урбанізація.

Усно: Опрацювати §52,53.

Переглянути  відео:

1.Розміщення населення.

https://www.youtube.com/watch?v=fC4QrT9xpg4

 1. Урбанізація. 

https://www.youtube.com/watch?v=48lQtQkOhHQ

Письмово в зошит:

 1. Розселення населення – це…
 2. Що називається містом, агломерацією, субурбанізацією?
 3. Схематично функції міста (в дужках приклади міст).
 4. Що таке світове місто, навести їх приклади.
 5. Охарактеризуйте наше місто, згідно класифікації за функціями, чи  належить наше місто до агломерації. Відповідь обґрунтуйте.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ – повторити § 52,53.

 

 

27.04.20.

Тема: Сільське населення.

Усно: Опрацювати §54.

Переглянути  відео:

Розміщення населення.

https://www.youtube.com/watch?v=fC4QrT9xpg4

Письмово в зошит:

 1. Схематично встановіть форми сільського розселення.
 2. Які типи сільських населених пунктів поширені в Україні?
 3. Встановіть країни з найбільшим показником сільських поселень.
 4. Встановіть області України з найбільшими і найменшими показниками сільських поселень.
 5. Встановіть класифікацію сіл за  функціями. Навести приклади.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ – повторити § 54.

30.04.2020

Контрольна  робота №2

 з географії

8 - А  і    8 - Б   класи 

/uploads/editor/404/68901/geografiya/30_04_8_klas_kr.pdf

 

8 - А  і    8 - Б   класи 

04.05.20.

Тема: Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї. Національний і етнічний склад населення України.

Усно: Опрацювати §55, 56.

Переглянути відео:   Нації. https://www.youtube.com/watch?v=UjtzwtloxLg

Етнічний, мовний і релігійний склад населення. https://www.youtube.com/watch?v=gbZ-XZva8Fs

Письмово в зошит:

 1. Словникова робота за основними поняттями з теми.
 2. Наведіть приклади однонаціональних і багатонаціональних країн.
 3. Назвіть основні етнічні групи Українців та в яких регіонах вони поширені?

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ – повторити §55, 56.

 

 

 

07.05.20.

Тема: Світові релігії.  Релігійні вірування в Україні.

Усно: Опрацювати §57.

Переглянути відео: Релігії.

https://www.youtube.com/watch?v=yZZEUQzzVkg

Письмово в зошит:

 1. Словникова робота за основними поняттями з теми.
 2. Яке значення має релігійний склад населення для окремих регіонів світу?
 3. Виконайте тести (по 0,5 б), з коротким записом:
 1. Кожна релігія включає в себе

А звичаї  Б традиції  В обряди  Г всі відповіді вірні

 1. До світових релігій належать

А християнство  Б мусульманство  В буддизм  Г немає правильної відповіді

 1.  За географічним поширенням перше місце у світі займає

А мусульманство  Б християнство  В буддизм  Г немає правильної відповіді

 1. Найпоширенішою течією християнства є

А католицизм   Б православ"я  В протестантизм  Г немає правильної відповіді

 1. В англо - американських країнах і Австралії поширений

А католицизм   Б православ′я  В протестантизм  Г буддизм

 1. Другою за чисельністю релігією є

А християнство  Б мусульманство (іслам)  В буддизм  Г православ′я

 1. Буддизм - релігійно - філософське вчення про духовне пробудження виникло в

А Китаї  Б Японії  В Австралії  Г Індії

 1. До національної релігії Індії та Непалу належить

А індуїзм  Б іудаїзм  В конфуціанство  Г даосизм

 1. Японці на основі культів природи сповідують

А конфуціанство  Б іудаїзм   В синтоїзм  Г християнство

 1. В структурі християнських конфесій в Україні наймасовішим є

А греко-католицьке християнство     Б православне християнство

В римо-католицьке християнство     Г рідновірство

 1. УГКЦ - це

А Українська греко-католицька церква   Б Успінська греко - католицька церква

В Українська православна церква

 1. Всесвітньо відомою культурною памяткою греко-католицизму в Україні є...

А Десятинна церква   Б Києво-Печерська Лавра

В Софія Київська (Софійський Собор)  Г Собор св.Юра

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ – повторити § 57.

 

 

14.05.20.

Тема: Трудові ресурси. Зайнятість населення. Безробіття.

Усно: Опрацювати §58, 59.

Переглянути відео: Зайнятість населення. https://www.youtube.com/watch?v=XEyGu9tZXik

Соціальна і професійна структура населення. Трудові ресурси. https://www.youtube.com/watch?v=jn3CjwHNUKo

Письмово в зошит:

 1. Словникова робота за основними поняттями з теми.
 2. Дайте відповідь на питання:

- Чи належите ви до економічно активного населення і трудових ресурсів? Відповідь коротко  обгрунтуйте.

- Яким чином структура зайнятості населення пов'язана з рівнем розвитку країни.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ – повторити § 58, 59.

Завдання з 18.05 по 28.05

/uploads/editor/404/68901/geografiya/8_klas_z_18_05_po_28_05.pdf

 

9 клас

Географія    9  клас

16.03.20

Тема: Транспорт, його роль у національній економіці. Види транспорту.

Усно: Опрацювати §  34.

Письмово в зошит:

 1. Прийом «словникова робота».

Пасажироперевезення (вантажо)— це……………… ;

Пасажирообіг(вантажо) – це……… ;

 1. Відобразіть схему « Склад транспорту»
 2. Відобразіть схематично :

Структуру світового пасажирообігу та вантажообігу.

 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

- Опрацювати § 34.

30.03.20

Тема: Транспорт світу. Міжнародні транспортні коридори.

Усно: Опрацювати §  35.

Письмово в зошит:

 1. Опрацюйте відповідний текст параграфа та ознайомтеся з осо­бливостями роботи основних видів транспорту. Результати занесіть у таблицю.

Вид транспорту

Переваги

Недоліки

 

 

 

 

 

 

 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

- Опрацювати § 35.

- Інтернет-ресурс: Онлайн-тестування: «Транспорт світу» за посиланням (це один сайт):

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHawjqW1oBHDrx4IQAK8q1xnzcjPP7LHY7795mo-swjpUDQQ/viewform

31.03.20

Тема: Транспорт України. Міжнародні транспортні коридори на території України.

Усно: Опрацювати §  36.

Письмово в зошит:

 1. Використовуючи карту та текст параграфа, оха­рактеризуйте особливості транспортної мережі кожного виду транспорту Укра­їни. Результати роботи занесіть до таблиці.

Вид транспорту

Частка вантажообігу

Частка пасажирообігу

Найважливіші

магістралі

Найбільші транспортні

вузли

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

- Опрацювати § 36.

- Інтернет-ресурс: Онлайн-тестування: «Транспорт України" за посиланням:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYMSx6dv4ustwg3aq3JCQJeIiRa1BjLCs2e14WseO8ZaHtMQ/viewform

 

9 клас 

 

06 .04.20

Тема: Світовий ринок товарів і послуг. Світова організація торгівлі (СОТ), Європейський Союз, НАФТА, АСЕАН.

1)      Усно: Опрацювати § 37

Переглянути презентацію:  Світовий ринок товарів і послуг

https://www.youtube.com/watch?v=NKPim3m1yZQ&list=PLD8JhcNe2dD-m5Rt7nm7V83pwoemLG981&index=42&t=0s

2)      Письмово в зошит:

2.1. Схематично відтворіть форми торгівлі.

2.2.  Випишіть показники зовнішньої торгівлі.

2.3  Створіть таблицю: Найбільші торговельно-економічні організації світу.

Назва організації

Штаб-квартира

Країни, які входять, або кількість країн-учасниць.

Мета діяльності

Світова організація торгівлі (СОТ)

 

 

 

Європейський Союз (ЄС)

 

 

 

Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА)

 

 

 

Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).

 

 

 

3)      Виконати тест:  https://naurok.com.ua/test/torgivlya-yak-vid-poslug-126074.html

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

- Опрацювати §37

9 клас

13.04.20.

Тема: Торгівля в Укаїні. Показники зовнішньої торгівлі.

Усно: Опрацювати §38.

Переглянути  відео:

Що таке зона вільної торгівлі?

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=0VUia-uyD04&feature=emb_logo

Презентація "Торгівля світу. Торгівля в Україні"

https://naurok.com.ua/prezentaciya-torgivlya-svitu-torgivlya-v-ukra-ni-30124.html

Письмово в зошит:

Дайте короткі письмові відповіді на питання (2-3 речення).
а) Які товари пропонує Україна для експорту та що вона імпортує?
б) Які зміни відбулися в структурі експорту та імпорту України за останні роки?

в) Встановіть сальдо торгівлі послугами в Україні. Які види послуг домінуючі у експорті нашої держави?
г) Назвіть країни, що є найбільшими торговельними партнерами України.

Онлайн-тестування: Торгівля як вид послуг. Зовнішня торгівля України:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZ8Zz8tiZEBTkFouf-9OQbH-36Ab9UM2g0KhfZAFXvBSDYWw/viewform

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ – повторити § 38.

 

14.04.20.

 

Тема: Міжнародний туризм.

Усно: Опрацювати §39.

Переглянути  відео: Туризм в Україні та світі.

https://www.youtube.com/watch?v=eQfLXrUZ0-4&list=PLD8JhcNe2dD-m5Rt7nm7V83pwoemLG981&index=43

7 ЧУДЕС СВЕТА    https://www.youtube.com/watch?v=m_VcLWXKRwM

Письмово в зошит:

 1. Схематично встановіть види туризму.
 2. Чинники розвитку туризму:
  а) Рекреаційні ресурси це – …
  б) Культурна спадщина це – …
  в) Туристична інфраструктура це  – …
 3. Назвіть основні туристичні регіони світу. Поясніть, чому Європа утримує провідні позиції в міжнародному туризмі?
 4. Напишіть приклади (та в яких вони країнах знаходяться)  об’єків світової спадщини ЮНЕСКО.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ – повторити § 39.

 

27.04.20.

Тема: Туризм в Україні.

Усно: Опрацювати §40.

Переглянути  відео:

ТОП-10 туристичних лідерів України  https://www.youtube.com/watch?v=5Edt7WcQcSY

Найдивовижніші місця України   https://www.youtube.com/watch?v=Zqejs8CaH_0

24 факти про Україну. В Україні є своя пустеля, вулкан і каньйон

https://www.youtube.com/watch?v=sGIETNlD34I

Об'єкти ЮНЕСКО в Україні  https://www.youtube.com/watch?v=zsbjAJzvwVw

Письмово в зошит:

 1. Доведіть, що Україна володіє значним туристичним потенціалом.
 2. Дослідіть за допомогою інтернет-ресурсів складові рекреаційно-туристичного потенціалу туристичних районів України. Результати роботи занесіть до таблиці

Туристичний потенціал України

Назва району

Найвідоміші природні об’єкти    

Найвідоміші культурно-історичні об’єкти  

Подільський

 

 

Причорноморський

 

 

 1. Напишіть приклади об’єків світової спадщини ЮНЕСКО в Україні..

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ – повторити § 40.

9 клас

 

28.04.20.

Тема: Роль науки й освіти в суспільстві.

Усно: Опрацювати §41

Переглянути   презентацію: Наукова діяльність Освіта Охорона здоров'я

https://www.youtube.com/watch?v=SVERq_sUHYE&list=PLD8JhcNe2dD-m5Rt7nm7V83pwoemLG981&index=44

Галузі соціальної сфери

https://www.youtube.com/watch?v=l-tnoboSK0Y

Письмово в зошит:

Дайте коротку  письмову  відповідь  на  питання:
1. яка  роль  освіти  і  науки  в  економіці  країни?

2. Словникова робота: патенти і ліцензії, технополіси, технопарки.

 1. Назвіть  технополіси України та найбільші  технополіси  світу.
 2. Встановити найефективніші системи охорони здоров’я у світі.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ – повторити § 41

 

 

            04.05.20.

Тема: Фінансові послуги в Україні ти світі.

Усно: Опрацювати §42

Переглянути   презентацію: Фінансові послуги

https://www.youtube.com/watch?v=b9HrnYsaH_4&list=PLD8JhcNe2dD-m5Rt7nm7V83pwoemLG981&index=45

Письмово в зошит:

 Дайте коротку  письмову  відповідь  на  питання:

 1. Словникова робота: фінанси, банки, офшори.
 2. Наведіть приклади країн-офшорів.
 3. Встановіть вплив глобалізації на розвиток світових фінансових центрів.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ – повторити § 42

 

12.05.20.

Тема: Аутсорсинг інформаційних технологій (ІТ-аутсорсинг).

Усно: Опрацювати §43

Переглянути   презентацію: https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-geografii-u-9-klasi-z-temi-autsorsing-182652.html

Письмово в зошит:

 1. Словникова робота: аутсорсинг, фрілансер.
 2. Які перспективи розвитку аутсорсингу в Україні?
 3. Тести (правильна відповідь – 0,5 б.):
 1. Найбільшими за обсягом вартості у світі є послуги:

А фінансові  Б наукові  В транспортні  Г освітні

 1. Серед фінансових послуг, які надають банки найбільш поширеними є:

А страхові  Б інвестиційні  В кредитні  Г брокерські

 1. Кредитно-фінансова установа, яка здійснює грошові розрахунки, акумулює грошові кошти та інші цінності, надає кредити й інші послуги з фінансових операцій називається:

А ломбард  Б банк  В швидкогроші  Г кредитна спілка

 1. Організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому створюються сприятливі умови для вільної купівлі-продажу цінних паперів за ринковими цінами, це:

А фондова біржа  Б фінансовий центр  В інвестиційний фонд  Г банк

 1.  Фінансові центри, які здійснюють значні обсяги кредитування й фінансування у валюті інших країн та мають особливий пільговий режим оподаткування іноземних компаній, називають:

А банками  Б фондовими біржами  В інвестиційними фондами  Г офшорами

6.Визначіть фінансові центри,на які припадає понад половину обсягу операцій валютних бірж світу: 

А Токіо, Цюріх, Сянган (Гонконг)    Б Торонто, Чикаго, Сеул    В Лондон, Нью-Йорк, Сінгапур

Г Вашингтон, Сан-Франциско, Бостон

 1. Світове місто, в якому сконцентровано багато банків міжнародного значення, великих фірм, а також є фондова біржа носить назву:

А фінансовий центр   Б фінансове ядро   В фінансовий осередок   Г фінансовий пункт

 1. Визначіть нові фінансові центри, які почали свій розвиток в останні десятиліття, через штучно створені умови для стимулювання економіки:

А Нью-Йорк   Б Ер-Ріяд   В Сінгапур   Г Дубай   Д Франкфурт-на-Майні  Е Лондон

 1. Визначіть найвідоміший фінансовий центр на ринку євровалютних операцій, фондових цінностей та золота:

А Нью-Йорк  Б Сянган  В Лондон  Г Цюріх

 1. Штаб-квартири більшості інвестиційних банків, що займаються операціями злиття та поглинання знаходяться у: 

А Лондоні  Б Нью-Йорку  В Сянгані  Г Сінгапурі

 1. Визначіть країни, в яких розташовані офшорні фінансові центри:

А Японія  Б Багамські Острови  В Індія  Г Панама  Д Франція  Е Кіпр

 1. Коли виконання проекту здійснюють співробітники компанії, а не сторонні спеціалісти, то це явище має назву:

А аутсорсинг  Б краудсорсинг  В фрилансинг  Г інсорсинг

 1. Головний офіс найбільшого в Україні банку "ПриватБанк" розташований у місті: 

А Львів  Б Харків  В Київ  Г Дніпро

 1. Передача компанією частини її завдань або процесів стороннім виконавцям, носить назву:

А інсорсинг  Б аутсорсинг  В краудсорсинг  Г фрилансинг

 1. У світовому рейтингу виробників програмного забезпечення Україна посідає:

А 25 місце  Б 15 місце  В 5 місце  Г 10 місце

 1. Визначіть країни, які посідають помітне місце ІТ-аутсорсингу: 

А Японія  Б Китай  В Росія  Г Болгарія   Д Україна  Е Італія

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ – повторити § 43

Завдання з 18.05 по 26.05

/uploads/editor/404/68901/geografiya/9_klas_z_18_05_do_26_05.pdf

 

10 клас

Географія   10  клас

16.03.20

Тема: Америка: природно-ресурсний потенціал, населення.

Усно: Опрацювати §  32, 33.

Письмово в зошит:

 1. Встановіть основні закономірності у формуванні структури та розселення мешканців Америки.
 2. Порівняйте рівень урбанізації Пн. Америки та Пд. Америки.
 3. Якими мовами розмовляють мешканці різних регіонів Америки?
 4. Зіставте політичну й фізичну карту Америки в атласі та визначте найбільш забезпечені країни регіону певними видами природних ресурсів. Результати занесіть до таблицю.

Ресурси

Мінеральні

Паливні

Рудні

Нерудні

Країни

 

 

 

 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

- Опрацювати § 32,33.

17.03.20

Тема: Америка: загальна характеристика господарства.

Усно: Опрацювати §  34

Письмово в зошит:

Відповісти письмово на питання 1,7  ст. 187

 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

- Опрацювати § 34

- Інтернет-ресурс: Онлайн-тестування: «Господарство Америки» за посиланням:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSderzCpxxLD71o8aymO9j8soqf3sPzo-CFS0HeoL_KxynH-gA/viewform

30.03.20

Тема: США: ЕГП, ПРП, населення.

Усно: Опрацювати §  35

Письмово в зошит:

 1. Створіть «Візитну картку» США.
 2. Охарактеризуйте ЕГП США та оцініть його вплив на розвиток господарства країни.

 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

- Опрацювати § 35

- Інтернет-ресурс: Відео-урок: «Населення США" за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=APHfsUhbOzA

10 клас

 

06 .04.20

Тема: США. Особливості сучасного постіндустріального розвитку. Господарство.

 1. Усно: Опрацювати § 36

2)Переглянути  відео: Сполучені Штати Америки

https://www.youtube.com/watch?v=enC-q1xA8jc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3gH9WF--70seLX8bA6He6AihCqD3d3KpX4PUgJgaNy0ZILMAUOJxR5Xik

 1. Письмово в зошит:
 1. Встановіть особливості сучасного постіндустріального розвитку США
 2. Заповніть таблицю Вторинний сектор економіки США

Галузь виробництва  

Райони / центри розміщення  

Стисла характеристика

 

 

 

 1. Виконати тест:  https://naurok.com.ua/test/spolucheni-shtati-ameriki-130027.html

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

- Опрацювати §36

 

07 .04.20

Тема: Канада.

 1. Усно: Опрацювати § 37

2)Переглянути  відео-презентацію: Географія. 10 клас. Канада.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=94&v=3oDdjE1WQO0&feature=emb_logo

 1. Письмово в зошит:
 1. Коли та від кого Канада звільнилася від колоніальної залежності й отримала державний суверенітет?
 2.  Які проблеми в Канаді можуть бути пов’язані з багатонаціональним складом населення? (4- 5 розгорнутих речень)
 3.  Охарактеризувати галузі міжнародної спеціалізації Канади. 

4)Виконати тест: https://naurok.com.ua/test/kanada-132404.html

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

- Опрацювати §37

10 клас

13.04.20.

Тема: Бразилія.    Практична  робота  № 6: Порівняльна характеристика машинобудування США, Канади та Бразилії.

Усно: Опрацювати §38

Переглянути  відео: 12 надзвичайних фактів про Бразилію та цікаві особливості країни.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=VoKMkvWPPgY&feature=emb_logo

Презентація на тему: "Бразилія"

https://www.youtube.com/watch?v=91X0Z20azYw

Письмово в зошит:

 1. «Візитна картка Бразилії».
 2. Практична  робота  № 6

Тема: Порівняльна характеристика машинобудування США, Канади та Бразилії.

Хід роботи

США

Канада

Бразилія

 

 

 

Висновок. У чому полягають основні відмінності машинобудівних виробництву країнах?

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ – повторити § 38.

10 клас

21.04.2020

Контрольна робота

/uploads/editor/404/68901/geografiya/10_klas_kr.pdf

27.04.20.

Тема: Особливості географічного положення Африки. Склад регіону. Райони збройних конфліктів.

Усно: Опрацювати §39

Переглянути  відео:

Презентація на тему: "Країни Африки загальна характеристика"

https://www.youtube.com/watch?v=xkvZy6gZxr4

Письмово в зошит:

 1. Встановіть субрегіони Африки.
 2. Опрацювавши карту атласу вкажіть, які країни за типом економічного розвитку домінують для кожного субрегіону Африки.

Атлас 10 клас: https://pick.net.ua/ru/10-class/1018-atlas-ekonomichna-i-sotsialna-heohrafiia-svitu

 1. Використовуючи карти атласу   згрупуйте держави за формою правління та формою територіального устрою:
  Ангола, Марокко, Алжир, Єгипет, Ботсвана, Ефіопія, Сомалі, Мадагаскар, Зімбабве, Лесото, Нігерія, Танзанія, Туніс, Замбія, Судан, Намібія, Чад, Південна Африка, Лівія, Малі, Мавританія.
  Форма правління:
  Республіки – 
  Монархії – 
  Форма територіального устрою:
  Унітарні – 
  Федеративні – 
 2. Опрацюйте відповідну карту атласу ст. 4-5 (10 клас) та назвіть, до яких міжнародних організацій входять країни Африки та основну мету їх діяльності.
  Яке значення вони мають для економічного розвитку країн Африки?

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ – повторити § 39

 

04.05.20.

Тема: Природні умови і ресурси регіону. Населення Африки.

Усно: Опрацювати §39,40

Переглянути:

Презентація на тему: «Населення та народи Африки»

https://www.youtube.com/watch?v=BKzVoZmSH4k

ТОП 15 КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ АФРИКИ 

https://www.youtube.com/watch?v=DQOsV3n6PsU

Письмово в зошит:

 1. Назвіть характерні ознаки природних умов регіону.
 2. Назвіть першу 10-тку держав Африки з найбільшою кількістю жителів.
 3.  Охарактеризуйте демографічну ситуацію в Африці.
 4. Виконайти тести:
 1. 80% материка Африка займають:

А) перемінновологі ліси      Б)савани, пустелі     В)вологі екваторіальні ліси

 1. Де на на території Африки трапляються руйнівні землетруси:

А)влк .Кіліманджаро    Б)гори Атлас    В)влк. Кенія     Г)Драконові гори

 1. Зафіковано температуру + 58°С в тіні:

А)Калахарі     Б)Сахар    В)Наміб    г)г. Атлас

 1. Більше 50 % золота, що видобувають припадає на:

А)Замбію   Б)Марокко   В)Південну Африку   Г)Центральну Африку

 1. Вкажіть правильне твердження:

А)Конго - найповноводніша річка материка   Б)Наміб - найпосушливіша пустеля материка

В)Танґаньїка - найглибше озеро материка    Г)озеро Вікторія - найбільше за площею на материку

 1. Населення материка у світі вважається:

А)найстарішим    Б)наймолодшим    В)найкучерявішим    Г)освітченим

 1. Містами-мільйонерами є:

А)Каїр  Б)Хартум   В)Лаґос   Г)Кіншаса

 1. Середній вік населення мешканців Африки:

А)55 р   Б)40 р   В)25 р   Г)19 р

 1. Яка кількість населення проживає на материку:

А)278 млн  Б)850 млн  В)1,5 млрд   Г)1,2 млрд

 1. Вкажіть причини зовнішніх та внутрішніх міграцій на материку:

А)нестача робочих місць   Б)кваліфіковані кадри    В)війни  Г)урбанізація

5) Виконання дослідження  на вибір ст. 222.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ – повторити § 39,40

 

05.05.20.

Тема: Господарство країн Африки. Практична робота №7.

Усно: Опрацювати §41

Переглянути  відео: Африка характеристика хозяйства стран https://www.youtube.com/watch?v=XYaqjy-xprA

Письмово в зошит:

 1. Встановіть особливості економіки країн Африки.
 2. Що таке монокультурний напрям сільського господарства країн Африки?
 3. Заповніть таблицю Вторинний сектор економіки Африканських країн

Галузь виробництва  

Райони / центри розміщення  

Країни

 

 

 

 1. Виконання практичної роботи ст. 234 Тема: Позначення на контурній карті Африки основних районів видобування нафти, залізних, мідних та алюмінієвих руд, центів їх переробки (збагачення), основних транспортних магістралей та портів експортування. Оскільки зошити для практичних робіт у школі, роботу виконуєте в зошиті, намалювавши контур Африки.

Атлас 10 клас, ст.46: https://pick.net.ua/ru/10-class/1018-atlas-ekonomichna-i-sotsialna-heohrafiia-svitu

Виконання дослідження  ст. 234.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ – повторити § 41

Завдання з 18.05 по 25.05

/uploads/editor/404/68901/geografiya/10_klas_z_18_05_po_25_05.pdf

 

   11 клас

                   

Географія   11  клас

12.03.20

Тема: Світовий ринок послуг. Формування «інформаційного суспільства».

Усно: Опрацювати §  25

Письмово в зошит:

1.    Прийом «словникова робота». (з допомогою інтернету)

Логістика – це……..

Офшори – це………

2.    Описати типи світових транспортно-логістичних мереж ( інформ. на  ст. 149)

3.   Виконання дослідження (на А4) на вибір ст. 153

 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

- Опрацювати § 25

- Інтернет-ресурс: Онлайн-тестування: «Глобальна економіка» за посиланням:

https://naurok.com.ua/test/globalna-ekonomika-37370.html

 

 

 

19.03.20

Тема: Геополітика, її складові. Геополітика сили.

Усно: Опрацювати §  26

Письмово в зошит:

1.      Прийом «словникова робота»

Державна територія – це……..

Геополітика – це………

Геополітика сили – це………

2.      Встановіть особливості національних територіально-політичних систем.

 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

- Опрацювати § 26

- Інтернет-ресурс: Онлайн-Презентація:"Політична географія та геополітика» за посиланням:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-politichna-geografiya-ta-geopolitika-138018.html

 

            02.04.20

Тема: Політико-географічне положення України.  Реформування адміністративно-територіального устрою України.

Усно: Опрацювати §  27

Письмово в зошит:

1.      Прийом «словникова робота» за основними поняттями теми за параграфом підручника.

2.      Виконання дослідження (на А4) ст. 163

 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

- Опрацювати § 27

- Інтернет-ресурс:

Ознайомитися з інформацією до теми:  «Географічне положення України. Кордони України» за посиланням:

https://geografiamozil2.jimdofree.com/головна/географічне-положення-україни/

Ознайомитися з відео-уроком: «Експрес-підготовка до ЗНО. Географія №6. Економіко-географічна характеристика України. за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=5d2lmJTcd2E

 

Контрольна  робота  з географії

09.04.20.

/uploads/editor/404/68901/predmeti/priroda_geografyya/27_kr_2.pdf

11 клас

Повторення матеріалу: Політичні інституції та політичні відносини. Перегляньте відео. 

Форма держави      https://www.youtube.com/watch?v=NS9VrAX0VGs

Сучасні монархії Європи     https://www.youtube.com/watch?v=Bd25iYJoDkM

Чому зникли монархії   https://www.youtube.com/watch?v=cPeDEAsOJsM

Абсолютні монархії   https://www.youtube.com/watch?v=OeuCOdUXfUo

ЄС   https://www.youtube.com/watch?v=OsIv5qeSlYY

НАТО  https://www.youtube.com/watch?v=-Zz9jHoL2c8


 

16.04.20.

Тема: Населення України.  Практична робота №9. Аналіз картограм народжуваності, смертності, природного приросту, густоти населення, урбанізації в Україні.

Усно: Опрацювати §28

Переглянути  відео:

Механічний рух населення.   https://www.youtube.com/watch?v=X_A10paz-2k

Статево-віковий склад населення https://www.youtube.com/watch?v=knRl06jB8yo

Зміна кількості населення https://www.youtube.com/watch?v=2ZtObbTCsT0

Письмово в зошит:

 1. Виконання практичної роботи №9 (ст.171 підручника)

1 і 2 завдання виконується з допомогою атласу, за відсутності використай посилання:

https://pick.net.ua/ru/9-class/850-atlas-ekonomichna-i-sotsialna-heohrafiia-ukrainy

3 завдання за мал.105 підручника.

Робота на контурні карті – розпечатайте сторінку контурної карти, або у зошиті намалюєте контур України, де і виконуйте роботу.

Висновок. Укажіть чинники, які призвели до скорочення населення України.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ – повторити §28.

 

 

23.04.20.

Тема: Сучасні риси національної економіки України. Практична робота №9. Аналіз секторальної структури економіки України.

Усно: Опрацювати §29.

Переглянути  відео: Галузева структура господарства

https://www.youtube.com/watch?v=kL-_wSVFoJ4

Письмово в зошит.

 1. Виконання практичної роботи №10.

Обладнаня: атласи  https://pick.net.ua/ru/9-class/850-atlas-ekonomichna-i-sotsialna-heohrafiia-ukrainy

( стор.14,15); або «Географія: регіони та країни» ( стор.38, 35);  калькулятори.

Хід роботи

 1. Побудуйте кругову діаграму «Структура ВВП України».

Структура ВВП України у 2014 р. за даними Держстату України:

 • Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство - 11,7 %
 • Промисловість (у тому числі добувна 10,8%) - 23,4 % 
 • Будівництво - 2,7 %
 • Транспорт - 8,0 %
 • Торгівля - 16,4 %
 • Інформація та телекомунікації - 3,8 %
 • Фінансова та страхова діяльність - 5,1 %
 • Операції з нерухомим майном - 7,2 %
 • Професійна, наукова та технічна діяльність; діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування - 4,7%
 • Державне управління й оборона, освіта, охорона здоров’я та надання соціальної допомоги -  14,6 %
 • Інші послуги - 2,4 %
 1. Встановіть як, змінились частки промисловості і сільського господарства в економіці України упродовж ХХІ ст. (зросли, зменшились і наскільки суттєво)? Перевірте свої припущення, визначивши їх за наступними даними: у 2001 р. ВВП країни становив 460520 млн. грн. у фактичних цінах. Переробна промисловість склала 172759 млн. грн., добувна промисловість 23411 млн. грн., сільське господарство 66306 млн. грн. Скористайтесь даними завдання 1.

Напишіть свої розрахунки.

Висновок:

 1. До яких країн відноситься Україна за стадією соціально-економічного розвитку (аграрні, індустріальні, постіндустріальні).
 2. Який сектор економіки України є провідним (за вартістю)

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ – повторити §29.

 

30.04.20.

Тема: Виробництва транспортних засобів  в Україні. Місце України у виробництві електронної продукції.

Усно: Опрацювати §30.

Переглянути  відео:

 «Як працюють найсучасніші автомобільні заводи» https://www.youtube.com/watch?v=9KDrS1CYto8

«ТОП-7 найбільших виробників електроніки» https://www.youtube.com/watch?v=yVtMd0g0hzQ

Презентація «Машинобудування України»

 https://www.youtube.com/watch?v=snd2-qQN5KA&list=PLD8JhcNe2dD-m5Rt7nm7V83pwoemLG981&index=32

Презентація «Електроенергетика України «https://www.youtube.com/watch?v=KXqqGEm0lUY&list=PLD8JhcNe2dD-m5Rt7nm7V83pwoemLG981&index=22

Письмово в зошит. (використовуй презентації і підручник)

 1. Технополіси – це...
 2. Назвати технополіси України.
 3. Виписати найбільші центри електроенергетики та машинобудування України.

Галузь промисловості

Найбільші центри

Примітки

 

 

 

 

 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ – повторити §30.

Підготовка до ЗНО

/uploads/editor/404/68901/geografiya/11_klas_pidgotovka_do_zno_praktichni_zavdannya.pdf

Завдання з 07.05 по 21.05

/uploads/editor/404/68901/geografiya/11_klas_z_07_05_po_21_05.pdf